کلینیک تخصصی قلب و عروق مهر

بورد تخصصی قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
والووپلاستی، آنژیوپلاستی کرونری و عروق محیطی

کلینیک تخصصی قلب و عروق مهر

تیم ما را بشناسید

موفقیت ما اتفاقی نیست!

دکتر رضا دوالفقاری

دکتر رضا دوالفقاری

جراح قلب

فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی والوپلاستی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و عروق محیطی از مرکز قلب و عروق شهید رجائی تهران – دانشگاه علوم پزشکی ایران . بورد تخصصی قلب و عروق از مرکز قلب و عروق شهید رجائی تهران – دانشگاه علوم پزشکی ایران - دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر رضا رضائی تبریزی

دکتر رضا رضائی تبریزی

جراح قلب

فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی والوپلاستی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و عروق محیطی از مرکز قلب و عروق شهید رجائی تهران – دانشگاه علوم پزشکی ایران . بورد تخصصی قلب و عروق از مرکز قلب و عروق شهید رجائی تهران – دانشگاه علوم پزشکی ایران - دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10 نفر در روز از خدمات کلینیک فوق تخصصی مهر استفاده میکنند
4630 جراحی موفقیت آمیز
33 سال سابقه در جراحی قلب و عروق
450 نفر تا کنون در کلینیک فوق تخصصی مهر ویزیت شده اند